o

 

 

Denna hemsida ägnas åt lokal historia, främst  från Finnerödja gamla socken. Dokumentära berättelser och filmer: gammalt och nytt.

 

 

   

 

www.mossebobladet.se                          nil posse creari ius)de nilo / inget kan skapas ur inget (lucretius)                            alfgunnarson@gmail.com

 

 

2023-02-02- Ganska grått.  / Alf.

 

FILMER JANUARI 2023

 

Hilma af Klint

https://youtu.be/kOVsK2RkBjc

https://youtu.be/yJhzjBsmA0A

        Radetzky och raketer

Ord och bild 1923. Del ett

https://youtu.be/TwfH0-9iyZE

https://youtu.be/ADu2MxUKEb0 

Ord och bild 1923. Del två

Gustave Courbets verk

https://youtu.be/vppg9oivJYo

https://youtu.be/SQxB3-FE2b0

Barrud 01 september 2014

Ord och bild 1941. Del två

https://youtu.be/_QEtnMGJ1nM

https://youtu.be/N0PoDbikYLg

Några verk av Karl Isakson

 

Närområdet 14 januari 2015

https://youtu.be/f8EtRT477b8

Speglingar / impr. villervalla

https://youtu.be/2qU2ivLDe2s

Ord och bild 1941. Del ett

https://youtu.be/uV2L8n-01Fo

 

Opp amaryllis. 2023-02-03 / Alf

 

 

 

ANSLAGSTAVLA

 

ARVET EFTER JAN ANDERSSON I BORGAN (1875)

 

BOUPPTECKNING EFTER OLOF MOBERG 1825

 

 

MARIA OLOFSDOTTER MOBERG: ALLT OM HENNES EGET, HENNES

TVÅ MAKARS (INTE SAMTIDIGT) SAMT SÖNERS OCH DÖTTRARS LIV /  1789 – 1875

              Del ett - fyra   

                           Del fem - sju

 

Sammanlagt 75 sidor text och bilder.

Anmärkning: Denna berättelse har fallit bort vid någon uppdatering men återförs nu till Mossebobladet.

 

O

 

Kapitel 1 – 5   EN BERÄTTELSE: HON OCH HANS, HANS OCH HENNES  SAMT NILS   Kapitel 1 - 5

 

 

 

TÄNK PÅ VILODAGEN –  OM MÄNNISKORS FRAMGÅNGAR OCH TILLKORTAKOMMANDEN

 

FILMER FRÅN DECEMBER 2022

 

Bortom rullgardinen   //   https://youtu.be/e-jzFp7cWeg

En allvarsam musiklek   //    https://youtu.be/nZGL7_iqcjE                                  Tidig morgon 17 juli  //    https://youtu.be/OgAa2aHRWao

Larsson och Lindström    //   https://youtu.be/X26qeYq-A-8                         Albert Edelfelt   //   https://youtu.be/DUjqEwxzxZs

 

 

 

o

 

FILMER      FILMER      FILMER      FILMER      FILMER      FILMER       FILMER      FILMER      FILMER     FILMER      FILMER          FILMER       

 

 

 

DE SENASTE FILMERNA (DECEMBER 2022)  image006.gif 


FILMER FRÅN JANUARI MARS 2022 image008.png     FILMER FRÅN VÅREN 2022 image008.png     FILMER FRÅN FÖRSOMMAREN 2022 image008.png    FILMER FRÅN SOMMAREN 2022 image008.png

 

FIMER:  FRÅN 2019 (I) https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif      FRÅN 2018 (II) https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif       FRÅN 2018 (III) https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif        Från tidigare https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif        Från tidigare (II)  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

 

 

 

 

 

 

BERÄTTELSER OCH SAMMANSTÄLLNINGAR (2021)

 

EN SKOLA - FLERA SKOLOR I FINNERÖDJA SOCKEN  Underlag från Anna- Stina Adamsson och Margareta Persson  https://mossebobladet.se/default-filer/image024.gif

VALLSJÖN I FINNERÖDJA SOCKEN Fokus  1800-talet, med utblickar bakåt och framåt https://mossebobladet.se/default-filer/image025.gif

VALLSJÖBOL ETT HEMMAN OCH EN BY 1540 - 2010   Del 1: https://mossebobladet.se/default-filer/image025.gif    Del 2: https://mossebobladet.se/default-filer/image025.gif     Del 3:  https://mossebobladet.se/default-filer/image025.gif

BARRUDSBOKEN  Del 1: Bokens sidor  0 - 26  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif     Del 1: Bokens sidor  27 – 59    https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif     Del 1: Bokens sidor  60 - 87   https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif  

MOSSEBO UNDER FLERA HUNDRA ÅR  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif    Film med anknytning:  https://youtu.be/D9h223CJ-Mg

KARLSÖNERNAS BARRUD UNDER (MINST) TVÅHUNDRA ÅR  Del 1: https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif     Del 2: https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif 

Rörliga bilderBarrud år 2001: https://youtu.be/PIZEAyp6uC8

HIMMELSBOLSÄNGENS HISTORIA  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

SLOTTSBOL I FINNERÖDJA SOCKEN  Del 1: https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif    Del 2: https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

RAMSNÄS MED OMNEJD  Del 1: https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif    Del 2:  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif    Del 3: https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

SKAGERSHOLM  Del 1: https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif     Del 2: https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif     Del 3: https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif    Film med anknytning: https://youtu.be/9-NeARR-Uzk

ÅSEBOL I HOVA SOCKEN  Del 1: https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif     Del 2: https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif     Del 3:  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

STORA SMEDSBOL I HOVA SOCKEN  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif   

FAMILJEN NEANDER I FINNERÖDJA OCH LITE VARSTANS I SVERIGE  Del 1:  Mest om Gustaf Verner N.  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

Del 2: Mest om Karl August Bernhard, Ernst Albin och Nils Erik Simeon  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif   Del 3: Mest om  Anna TeresiaSixten Alexius och Henrik Rudolf  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif     

Del 4: Mest om Jakob Herman Natanael N.  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif RÄTTELSER OCH SAMMANSTÄLLNINGAR

0

         +

0   +

o

JÄRNGÄNGET I GÅRDSJÖ OCH DE NÄRMASTE SMALSPÅRIGA OMGIVNINGARNA  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

GÅRDSJÖ: LANTMÄTARNA RITADE RÄTVINKLIGA TOMTER   https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif          GÅRDSJÖ ÅR 1939 – FOLKET https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif   

FOLKET I VALLSJÖ ROTE VID NYÅRSSKIFTET 1939 / 40  Det är de 300 namnen som är berättelsen  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

KALLHÄLL I JÄRFÄLLA SOCKEN - BOPLATS  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

FRÅN SANDHEMS SOCKEN: DAVID LEVIN SANDELIUS  Kyrkoherde I Finnerödja 1896 – 1924  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

FM MF  FÖRRÄTTADE BOUPPTECKNING EFTER MF MF I BARRUD  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

MF M GUSTAVA HADE TRE HELSYSKON ANNA LENA OCH  LOVISA OCH JOHANNES   https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

EVA OLOFSDOTTER MOBERG OCH ERIC OLOFSSON MOBERG  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

CATRINA OLOFSDOTTER MOBERG OCH OLOF D. Y. OLOFSSON MOBERG  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

MARIA OLOFSDOTTER MOBERG OCH LARS OLOFSSON MOBERG   https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

BARRUD: BARA KARTBILDER  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif        VALLSJÖLBOL: BARA KARTBILDER   https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif  

 

 

 

O

ARVET EFTER CARL ERSSON I MOSSEBO – BOUPPTECKNING 1787  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

MORMORS FAR FRANS GUSTAF ANDERSSON I LILLA SMEDSBOL  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

MURAREN JOHANNES FRÅN LILLA SMEDSBOL  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

TIMMERMANNEN FRÅN LILLA SMEDSBOL  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

ANNA GRETA JÖNSDOTTER KOM TILL MOSSEBO 1806 OCH STANNADE I 74 ÅR  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

FARFARS MOR ANNA STINA J:DR FRÅN TUBBERUD I HOVA SOCKEN  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

ELSA I MOSSEBO -  EN FÖLJETONG I FYRA DELAR  Del 1: https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif     Del 2: https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif       Del 3: https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif       Del 4:  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

Kära mamma och Lennarthttps://youtu.be/iyIs0wwqKNY

FM  ANNA GRETA JÖNSDOTTER HADE TOLV SYSKONBARN   Del 1: Broderns barn  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif     Del 2: Systerns barn  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

FF FF MF F & M  BODDE I SANDVIKEN VID SKAGERN  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

MORS LILLA GRÖNA – EN GÄSTBOK BERÄTTAR  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

 

BERÄTTELSER OCH SAMMANSTÄLLNINGAR (2020)

 

NILS SUNDBERG: SVERIGES ÄLDSTE MAN 2000  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

TVÅ BANVAKTSSTUGOR: NYA VÄGEN  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

LUST ATT LEKA: EN SAGA (1999)  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

SKAGE OCH UNDA – UNDA OCH SKAGE  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

KARL: EN EGENSINNIG KRÖNIKA I EGENSINNIG ANDA  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

EN FÖRLORAD MOSSEBOSON: JOHANNES CARLSSON  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

MOSSEBO: MÅNGA KUSINERS LIVSRESOR  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

HILDA HABERKORN I HUVUDSTADEN (HILDA, SELMA OCH FREDRIK)  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

EN BAKÅTBLICK MED FOKUS PÅ FINNERÖDJA: POLITIK OCH SKOLA  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

ALLTID ÄR FÖR OFTA: EN KLASSISK ABC- SAMMANSTÄLLNING  https://mossebobladet.se/default-filer/image019.gif

 

 

BERÄTTELSER OCH SAMMANSTÄLLNINGAR (FÖRE 2020) MOSSEBO MED OMNEJD

 

EN DOKUMENTÄR MED UTVIKNINGAR - SAHLÉNS DIVERSEAFFÄR I VALLSJÖBOL  Untitled 3.bmp

Plus en film: https://youtu.be/hHHo2LmOyik   HUSBONDEN GIFTE SIG MED PIGAN OCH DOTTERN MED DRÄNGEN  Untitled 3.bmp

JOHAN I MOSSEBO TOG MED SIN SYSTER MILDRED TILL BROMMÖ 1927  Untitled 3.bmp

DET FANNS EN ROTE SOM KALLADES VALLSJÖBOL  Untitled 3.bmp

FARMORS MORFAR JAN ANDERSSONS RESA FRÅN HÖGELID TILL BORGAN  Untitled 3.bmp

BERNT VAR DÄR (I): OM VALLSJÖBOLS SKOLA Untitled 3.bmp    OM FINNERÖDJA MARKNAD  Untitled 3.bmp

OM LIVET PÅ LANDET  Untitled 3.bmp    OM SNICKERIER I BAHULT  Untitled 3.bmp

TRE MELLANDAGSBERÄTTELSER: VERNER – JOHAN I R. OCH SVEDIN  Untitled 3.bmp

MINNS DEN LJUVA TIDEN: KORNELIUS TRATT VAR INGEN JORDGUBBE  Untitled 3.bmp

IAKTTAGELSER OCH INTRYCK (I): NÄRVARANDE I VALLSJÖBOL UNDER 1940- TALET  Untitled 3.bmp

IAKTTAGELSER OCH INTRYCK (II): FRÅNVARANDE I VALLSJÖBOL UNDER 1950 TALET  Untitled 3.bmp

TVÅ KARTOR OCH FLERA PROTOKOLL: SLÄNTEBERGET – EN SJÖNÄRA ÄNG  Untitled 3.bmp

OM FÄRSK FISK – MED MERA: ROSENDALENS FOLK OCH GRANNAR  Untitled 3.bmp

JA MÅ DE LEVA OCH ANDRA SÅNGER: UPPVAKTNINGAR – MED MERA  Untitled 3.bmp

DE TRÄTTE OCH PROCESSADE: EN LÅNVARIG FEJD OM MOSSEBO HAGE  Untitled 3.bmp

FINNS DET EN BARRUDSANDA OCH ÄR DEN I SÅ FALL VÄRD ATT BEVARA?  Untitled 3.bmp

o

image083.jpg

Hos familjen Jansson I Åsterud, Hova (nära sekelskiftet 1800/ 1900). Mossebofolket hälsade på.

 

CARL I MOSSEBO HADE TRE SYSTRAR OCH TVÅ SVÅGRAR  Untitled 3.bmp

CARL ANDERSSON I ERSÅSEN OCH LENA CAJSA LARSDOTTER FRÅN BORGAN  Untitled 3.bmp

EN VERKLIGHETSFÖRANKRAD SKRÖNA: TILL MINNET AV CAROLUS REX I V-BOL 1918  Untitled 3.bmp

 

BARRUD MED OMNEJD

 

FAMILJEHISTORIA: CARLSSÖNERNAS (GUNNARSÖNERNAS) BARRUD 1847 – 2018  Untitled 3.bmp

FOKUS PÅ FOLKET: HEMMANET BARRUD UNDER 1800- TALET  Untitled 3.bmp

TVÅ BRÖDER I MOBÄCKEN: OLOF MOBERG OCH ERIC LARSSON  Untitled 3.bmp

HENNING ARONSSON: KNEKTEN SÖDER I BARRUD  Untitled 3.bmp

UTVIKNING: NÅGRA AV SÖDERS SLÄKTINGAR   Untitled 3.bmp

 

 

 

DE VAR FÖRST PÅ PLAN: NYBYGGARNA JONAS OCH MARIA  Untitled 3.bmp (Kort)

EN KVINNAS LOTT: GUSTAV BLEV MYNDIG - OCH OMYNDIG  Untitled 3.bmp (Kort)

FARVÄL TILL CARL GUSTAF: TUNGT VÅRBRUK 1889  Untitled 3.bmp (Kort)

DEN ÄLDSTA & DEN YNGSTE UTVANDRADE 1893   Untitled 3.bmp (Kort)

VÄLKOMMEN TILL AUGUSTA FRÅN SMEDSBOL  Untitled 3.bmp (Kort)

SOMMAR OCH SOL: FLAGGAN I TOPP  Untitled 3.bmp (Kort)

ETT AMERIKABREV 1917: FRÅN A. E. CARLSON  Untitled 3.bmp (Kort)

DAGS FÖR UPPBROTT: AUKTION I BARRUD 1944  Untitled 3.bmp (Kort)

ULLSANDSMO SKOLA 1924: DAVID I BARRUD MED FLERA  Untitled 3.bmp

B FIA C T KOA V 8 10: DET GAMLA SPRÅKET I BARRUD  Untitled 3.bmp

ALLAS OCH INGENS: GEMENSAM MARK I BARRUD  Untitled 3.bmp

 

https://mossebobladet.se/default-filer/image045.jpg

Barrud (circa 1910. Fr. V: Per Adolf, Gustava, Carl, Augusta och Johan.

 

FRÅN FINNERÖDJA GAMLA SOCKEN

 

EN BERÄTTELSE OM SKAPARGLÄDJE: HILDUR OCH ANDERS  Untitled 3.bmp  Plus en film: https://youtu.be/07RMFBCexJQ

BRÖDRAFOLKET I BJÖRNFALLET: GRETRAS OCH GUSTAFS ÄTTLINGAR  Untitled 3.bmp

STORFAMILJEN POST MED RÖTTER OCH MÅNGA GRENAR I FINNERÖDJA Untitled 3.bmp

BACKERUD  Untitled 3.bmp

VID STORA LANDSVÄGEN: BOTANISERADE CARL VON LINNÉ I BRÅTEN?  Untitled 3.bmp

GICK SOM PÅ RÄLS (I): STATENS JÄRNVÄGAR. DEL ETT Untitled 3.bmp

GICK SOM PÅ RÄLS (II):  STATENS JÄRNVÄGAR. DEL TVÅ   Untitled 3.bmp

GICK SOM PÅ RÄLS (III):  STATENS JÄRNVÄGAR. DEL TRE  Untitled 3.bmp

EN FYRKANTIG SOCKEN: FINNERÖDJA   Untitled 3.bmp

 

ALLEHANDA: FRÅN SMEDSBOL TILL HELGEANDSHOLMEN

 

BRITA MARIA ANDERSDOTTER FRÅN LILLA SMEDSBOL I HOVA SOCKEN  Untitled 3.bmp 

CARL LARSSON VAR INTE MAS MEN KARIN VAR KULLA PÅ SIN FARS SIDA  Untitled 3.bmp

EN JULSAGA: MED FÖRGRENINGAR  Untitled 3.bmp  Bertil Zandrén i full frihet: https://youtu.be/e1iRud2iHnY

HANNA KAISA PAKKANENS ÖSTERLÄNDSKA RÖTTER - KASIAS DOCKA: PIKKOHANNA  Untitled 3.bmp

TÄNKVÄRT & TÄNKBART: LIVET ÄR SOM EN FÖLJETONG I KORREKTUR  Untitled 3.bmp

VARANNAN DAMERNAS: FAKTA OCH FIKTION 1940- TALET  Untitled 3.bmp

GÄSTSPEL I JUKKASJÄRVI SOCKEN AV EN FINNERÖDJABO  Untitled 3.bmp

ÖPPET BREV TILL JAN OCH SIV SJÖLIN: EN TIDSRESA   Untitled 3.bmp

SOM JAG SÅG PÅ STATENS JÄRNVÄGAR (SJ) 1962 - 1992  Untitled 3.bmp  (Delvis samma material som ”Minnesbilder” nedan)

UR EDDAN – DEN HÖGES SÅNG -  VALANS SPÅDOM – MED FLERA  Untitled 3.bmp

SERPENS NIGER: SVARTE ORM – RESA I VÄSTERLED ÅR 1717  Untitled 3.bmp

MARIAS OCH ERIKS SÖNER:TVÅ FAMILJER (MEST EN) I ÅSEBOL  Untitled 3.bmp

BARRUDS SOL GICK ÅTER OPP - I UNDEN GICK DEN NER  Untitled 3.bmp

EN VANDRINGSSÄGEN 1893: UNDEN RUNT PÅ ÅTTA DAGAR  Untitled 3.bmp

VAR ARISTOTELES STÖRST? EN SKOLA I MARIESTAD PÅ 1950 - TALET  Untitled 3.bmp

MINNESBILDER: SJ I STOCKHOLM PÅ 1960- OCH 70 - TALET  Untitled 3.bmp

SÅNGEN OM VALURNAN: OPOLITISK SAGA - OSANN MER ÄN SANN  Untitled 3.bmp

 

o

O

OLIVER ENGVALL: MÄSTERFOTOGRAFEN

O

 

o

 

En i taget   //   https://youtu.be/3xbSdGY-XUw 

https://youtu.be/rzmgi29QkPA    // Familjen Norén

Fyra i taget   //   https://youtu.be/wsMh066O-TU 

https://youtu.be/dcEjD9EKgqg    //   Mildred

Hästen i folus   //   https://youtu.be/ikheChbSwgU

https://youtu.be/x08MCfi3A9o    //    Oliver o Lars- Ove, del 1

Människor och musik   //     https://youtu.be/cM7vb7btAws

https://youtu.be/yM6lr8zDrE4   //    Oliver o Lars- Ove, del 2

Vid dukat bord   //   https://youtu.be/gAONXSB0TH4 

https://youtu.be/gRcfJrzGwhs    //   Borgan

Huvudbonader   //     https://youtu.be/wwCNwQL6Wnw 

https://youtu.be/oOon9kDkitk    // Hos Olle i Bråten

De var ute och cyklade   //   https://youtu.be/uKLANvA1Iey

https://youtu.be/U4CxFN6UYsU    // Paradis torg

Begravningar   //    https://youtu.be/p8hFKHaL8Aw

https://youtu.be/9rWvT8JTGig   // Två bilder

En man i gungstol, m fl   //    https://youtu.be/HQxS3XCkCck

https://youtu.be/j5L6a4zu5G0    // August i Kavelbrons familj

Mäster Palm   //   https://youtu.be/LwF9jWXWn_8

https://youtu.be/eJJyl98QDhM    //   Johan och Pilabritta

Vardagsliv   //    https://youtu.be/Ii4D3at1oSs

https://youtu.be/Wzaa2fmuVGA    //   Vardagsgöra

 

    

 

FOTAT FRÅN FRAMSÄTET I EN VOLVO

Del I. Skaga och Hallerud

https://youtu.be/Np6El0W2Fno

Del II. MobäckenParadist. M m: 

https://youtu.be/VTuy8MUBap0

Del III. Eriksåsen och Eriksbacken:

 https://youtu.be/2meJMJzJnOg

Del IV. Rosendalen - Otterbäcken

https://youtu.be/65ybIk7ohOg

Del V. VallsjönTubberudMidskog:

 https://youtu.be/iEHIqwJ2P7Y

Del VI. Barndomens närområde

https://youtu.be/KXG9y-is8cU

Del VII. Elggrens

https://youtu.be/l14_oOYYrRw

Del VIII- IX  (Finnerödja) - Sannerud

https://youtu.be/z8jT9JGoAKc

Del X. (Sannerud) - Undenäs:  

https://youtu.be/rnrKmCtPEGU

 

 

 

Vallsjöbol

o

FILMER

o

 

 

 

ÖVRIGA FILMER – DEL ETT   (Klicka)

 

 

 

 

ÖVRIGA FILMER – DEL TVÅ   (Klicka)

 

O

SLUMPEN AVGÖR VILKEN FILM SOM KOMMER UT

 

 

 

 

https://youtu.be/-mjkxYtDuDo

https://youtu.be/Cs2ReYl5mO0

https://youtu.be/H0cyyKpup-c

https://youtu.be/5S67IerGVJQ

https://youtu.be/TZ2cFAge6wU

https://youtu.be/ek6RX9xETDU

https://youtu.be/P3lE8qeWKrw

https://youtu.be/t8fzcAQ4LMs

https://youtu.be/7YmOpw5K2gI

https://youtu.be/7BWLxf4Cmko

https://youtu.be/Vl0eD3KF3yk

https://youtu.be/3TIAmDoGjy8

https://youtu.be/Tr2ehNFO9ZI.

https://youtu.be/Y1ETCOxCqVI

https://youtu.be/54gBOAZXQPE

https://youtu.be/l_fvoN7tzPM

https://youtu.be/UFl4-smooIs

https://youtu.be/wGaQ0fTolak

https://youtu.be/cIRPHjRwSFM

https://youtu.be/K-D_GEWX9XI

https://youtu.be/WPNdqTnM2Sg

https://youtu.be/Zmwy9S18d04

https://youtu.be/icD5qtJLZ8U

https://youtu.be/Agisp5jQbDs

https://youtu.be/zM64ZPtVQ3Q

https://youtu.be/N058-xW6PJo

https://youtu.be/WHTrJjGrYYw

https://youtu.be/6WdLicW1t8g

https://youtu.be/LdYM87cugDw

https://youtu.be/e8tNysgyIsc

https://youtu.be/t9DO8Z140pc

https://youtu.be/DUQAh3kdZaM

https://youtu.be/CJC1JxFS-UY

https://youtu.be/OtwgP7TQVRo

https://youtu.be/kMoRvp7TVJs

https://youtu.be/xrVZT_YlGTQ

O

o

o

o

o

o

o

O

2023-02-03  /  alf

O O

O

O