NIL POSSE CREARI DE NILO - INGET KAN SKAPAS UR INGET (LUCRETIUS)

o

 

 

mossebobladet@gmail.com

Lokal historia, främst från den gamla socknen Finnerödja i Västergötland

www.mossebobladet.se

 

 

NYTT  DET VISSTE VI INTE OM SAMREALSKOLAN I TÖREBODA 1950 – 1954, I ALLA FALL INTE JAG  NYTT

Del ett. Slutgiltig utgåva april 2024.

 

 

 

DEL TVÅ: SEXTON PIGGA POJKAR 1953 - 1954

Slutgiltig utgåva 2024-05-01. 

FEMTON FLITIGA FLICKOR 1953 - 1954

Slutgiltig utgåva 2024-05-07.

 

     

T v: Klass 1: 4 år 1950. Mitten: Del av Töreboda i dåtiden. T h: Klass 4: 4 år 1954.

 

     

Barrud, september 2023.

 

BYALAGETS I BARRUD SOMMARPROGRAM 2024

Från Kerstin och Lennart 2024-06-06.

 

FOTON: HERMAN NEANDER SAMT HANS FRU, FÖRÄLDRAR, SYSKON OCH SVÄRFÖRÄLDRARS FAMILJ

Foton från Jan Funke, dotterson till Herman och Hildur Neander

 

 

         

 

GÅRDSRÄTTAREN PÅ RAMSNÄS I FINNERÖDJA SOCKEN EMIL AUGUST LIND OCH HANS NÄRMASTE    

 

  

 

 

 

 

 

FRÅN HÖSTEN 2023

o

Golfbanan i Mariestad 28 september 2023

https://youtu.be/zJMntkmVPjA?si=MU9ZJI7CjhM8d9u_

Barrud 14 september 2023, del ett

https://youtu.be/mz02Y3zjQXA?si=SHww9JRe614Svp88   

Barrud 14 september 2023, del två

https://youtu.be/rYsIC-ag6Sw?si=iInLcbYxaZGLfZ3R

Barrud 10 oktober 2023

https://youtu.be/79GQ5wH2NEQ?si=8WCY3aUf

Ett enstaka tillfälle i Vallsjöbol på 1940 - talet

https://youtu.be/16yB_m45FSo?si=8p2or7o7geHh9PZU   

Barrud 08 juni 2023

https://youtu.be/WqBjiTsqdWw?si=yVtFLE9Mr5pY0mZp  

Resa Mariestad – Barrud 06 september 2023

https://youtu.be/H41cTTZyICM?si=kqXEQ1I34kJail96  

Barrud 07 juli 2023

https://youtu.be/WB75R8d15cU?si=_6Ns3kpZRicgSFIW  

Mariestad söndag 18 juni 2023

https://youtu.be/l_QrI0vn1XM?si=wBmkrlrIP8kRHg0H

Bernt berättar om sin barndoms Barrud: https://youtu.be/bMX5BzD2H8I?si=9D8oa1Sg7Z0tR-yc

 

 

BERÄTTELSER OCH SAMMANSTÄLLNINGAR FRÅN 2020 - 2023

 

Klicka blågult / gulblått oc0h läs.

 

ANDERS GUSTAF SVENSSON I BARRUD: VAR HAN EN BRÅKSTAKE?

SOLDATER I HOVA SOCKEN OCH FINNERÖDJA OCH GÅRDSJÖ UNDER 1800 - TALET

 

 

ELVING STOLTZ: EN KILLE FRÅN VALLSJÖBOL, FINNERÖDJA

RAMSNÄS MED OMNEJD, DEL ETT

 

RAMSNÄS MED OMNEJD, DEL TVÅ

 

RAMSNÄS MED OMNEJD, DEL TRE

 

 

SKAGERSHOLM, DEL ETT

 

SKAGERSHOLM, DEL TVÅ

 

SKAGERSHOLM, DEL TRE

ÅSEBOL I HOVA SOCKEN, DEL ETT

 

ÅSEBOL I HOVA SOCKEN, DEL TVÅ

 

ÅSEBOL I HOVA SOCKEN, DEL TRE

 

 

STORA SMEDSBOL I HOVA SOCKEN

SLOTTSBOL, DEL ETT

 

SLOTTSBOL, DEL TVÅ

 

 

 

 

Film med anknytning till Skagersholm: https://youtu.be/9-NeARR-Uzk

EN SKOLA - FLERA SKOLOR I FINNERÖDJA SOCKEN

Underlag från Anna- Stina Adamsson och Margareta Persson

 

 

VALLSJÖN I FINNERÖDJA SOCKEN Fokus på 1800-talet, med utblickar 

VALLSJÖBOL ETT HEMMAN OCH EN BY 1540 – 2010, DEL ETT 

 

VALLSJÖBOL ETT HEMMAN OCH EN BY 1540 – 2010, DEL TVÅ

 

VALLSJÖBOL ETT HEMMAN OCH EN BY 1540 – 2010, DEL TRE 

 

 

BARRUDSBOKEN, del 1: Bokens sidor 0 - 26       

 

BARRUDSBOKEN, del 1: Bokens sidor 27 - 59       

 

BARRUDSBOKEN, del 1: Bokens sidor 60 - 87       

VALLSJÖBOL: HIMMELSBOLSÄNGENS HISTORIA

 

MOSSEBO UNDER FLERA HUNDRA ÅR      

 

 

KARLSÖNERNAS BARRUD UNDER (MINST) TVÅHUNDRA ÅR, DEL ETT

 

KARLSÖNERNAS BARRUD UNDER (MINST) TVÅHUNDRA ÅR, DEL TVÅ 

 

KARLSSÖNERNAS GRANNAR I BARRUD: BILDER (UNDERLAG FRÅN LEIF VÖRDE)      

Rörliga bilder. Barrud år 2001: https://youtu.be/PIZEAyp6uC8

  

Ur Gunilla Bönners bildberättelse “Impi från Suomussalmi”.

 

 

 

 

FAMILJEN NEDANDER I FINNERÖDJA, DEL ETT

 

FAMILJEN NEDANDER I FINNERÖDJA, DEL TVÅ

 

FAMILJEN NEDANDER I FINNERÖDJA, DEL TRE

 

FAMILJEN NEDANDER I FINNERÖDJA, DEL FYRA

 

FOTO: HILDUR ELISABET NEANDER (PS 2023-12-27)

 

 

GÅRDSJÖ: BIT FÖR BIT

 

GÅRDSJÖ: JÄRNGÄNGET

 

GÅRDSJÖ: FOLKET

ELSA I MOSSEBO, DEL ETT

 

ELSA I MOSSEBO, DEL TVÅ

 

0ELSA I MOSSEBO, DEL TRE

 

ELSA I MOSSEBO, DEL FYRA

 

 

BARRUD: BARA KARTBILDER

VALLSJÖBOL: BARA KARTBILDER

 

 

 

 

 

 

URVAL: FILMER FRÅN 2020 - 2023

 

Ur Ord och Bild 1946, minst tolv konstverk: https://youtu.be/wnF2G1D7SAk?si=cz15ZkAwIt3OrCpZ

Gerhard Munthe, norsk konstnär: https://youtu.be/ciHSQ1bPWh4si=MrgDyIZq_fHNL5FQ

Den dagen den sorgen (Ukraina): https://youtu.be/cqvNdA9uPG4?si=fDdGDND10AnFs3V

Ivan Ivarson (1900 – 1939), konstnär: https://youtu.be/y3Lq8AHiTVY?si=2VnP7ZR6ODrWizet 

Några verk av Håkan Linnqvist (1891 – 1984): https://youtu.be/zOX-w_i5sow?si=4ygmCfPSh-IJtuSm

Radetzky och raketer 2022 / 2023: https://youtu.be/yJhzjBsmA0A?si=nmHfY6obsebIyFJi

Orkidé och frostiga glas: https://youtu.be/GoKTJrjdCLU?si=ox2Xt2qZ66Soyr9n

Några verk av Karl Isakson (1878 – 1922): https://youtu.be/N0PoDbikYLg?si=AsCHH8oTh5j5e1k9

Kvarnbäcken i Barrud (1989): https://youtu.be/DHZZtVY1dZ8?si=UgBzae2b-ckSYHI4

Lars Forssell: Djävulens sång: https://youtu.be/bLpISTqlM6c?si=TKvmA0uDhDV6Jfm_ 

Mariestad 20 september 2020: https://youtu.be/GHaI4qTaops?si=g34HYZP0lvgOQb9a:

Båthusviken i Barrud 2016: https://youtu.be/dzMH6a3D0m8si=EpKTkGdo01LXApjQ 

Hemligheter (Tomas Tranströmer): https://youtu.be/8l0tRJJdl5o?si=0QuwmDcUNWo7UxtY 

 

Alf Gunnarson på Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjItwyhWpzeZZkEPl31vjxA/videos 

 

 

 

 

    

 

 

BERÄTTELSER OCH SAMMANSTÄLLNINGAR FRÅN ÅR 2021

 

 

 

 

KALLHÄLL I JÄRFÄLLA SOCKEN: BOPLATS

 

 

FRÅN SANDHEM: DAVID LEVIN SANDELIUS. KYRKOHERDE I FINNERÖDJA 1896 - 1924

FM MF FÖRRÄTTADE BOUPPTECKNING EFTER MF MF I BARRUD

 

 

RESERV 

EVA OLOFSDOTTER MOBERG OCH ERIC OLOFSSON MOBERG 

RESERV

 

CATRINA OLOFSDOTTER MOBERG OCH OLOF D. Y. OLOFSSON MOBERG

MARIA OLOFSDOTTER MOBERG OCH LARS OLOFSSON MOBERG  

 

 

ARVET EFTER CARL ERSSON I MOSSEBO: BOUPPTECKNING 1787 

MURAREN JOHANNES FRÅN LILLA SMEDSBOL 

 

 

TIMMERMANNEN JOHAN FRÅN LILLA SMEDSBOL 

RESERV 

 

 

RESERV 

FF FM ANNA GRETA JÖNSDOTTER HADE TOLV SYSKONBARN   Del 1: Broderns barn 

 

FF FM ANNA GRETA JÖNSDOTTER HADE TOLV SYSKONBARN   Del 2: Systerns barn 

 

 

FF FF MF F & M BODDE I SANDVIKEN VID SKAGERN 

+

MORS LILLA GRÖNA: EN GÄSTBOK BERÄTTAR 

 

 

 

 

Kära mamma och Lennart: https://youtu.be/iyIs0wwqKNY  / Brev från Erik.

 

 

T v: Hos familjen Jansson i Åsterud, Hova socken, tidigt 1900- tal: Besök av brodern/ svågern Carl Anderssons familj. T h: I Mossebo omkr. år 1915: Anna Stina, Ida & Carl och deras barn, Johan, Gustaf, Gunnar och Mildred samt grannar.

 

 

BERÄTTELSER OCH SAMMANSTÄLLNINGAR: MOSSEBO OCH VALLSJÖBOL MED OMNEJD

 

 

 

 

ROSENDALEN UNDER 200 ÅR

NÄRVARANDE I VALLSJÖBOL

(DELVIS) FRÅNVARANDE I VALLSJÖBOL

 

 

MANIFESTATION I VALLSJÖBOL 1918

JAN ANDERSSON FRÅN HÖGELID TILL BORGAN

 

 

DET HÄR ÄR BORGAN

CORNELIUS TRATT VAR INGEN JORDGUBBE

 

 

FEJDEN OM MOSSEBOHAGE

SLÄNTEBERGET VID SKAGERN

 

 

VERNER, SVEDIN OCH JOHAN I ROSENDAL

BERNT: LIVET PÅ LANDET

 

BERNT: I SKOLAN

 

BERNT: FINNERÖDJAMARKEN

 

BERNT: SNICKERIFABRIKEN I BAHULT

 

 

ARVET EFTER JAN ANDERSSON I BORGAN

FARFAR HADE TRE SYSTRAR

 

 

HUSBONDEN I BORGAN GIFTE SIG MED PIGAN

CARL CARLSSON D. Y. I MOSSEBO

 

 

JOHAN I MOSSEBO PÅ BROMMÖ MED SIN SYSTER MILDRED

DET FANNS EN ROTE: VALLSJÖBOL

 

 

INGRID OCH ALLAN SAHLÉN

EN FÖRLORAD MOSSEBO- SON

 

 

 

 

 

OLIVER ENGVALL I HERRÄNGEN FOTOGRAFERADE FÖR HUNDRA ÅR SEDAN

 

        

 

Familjen Norén: https://youtu.be/rzmgi29QkPA      

En i taget: https://youtu.be/3xbSdGY-XUw   

Mildred i Mossebo: https://youtu.be/dcEjD9EKgqg

Fyra i taget: https://youtu.be/wsMh066O-TU   

Oliver och Lars - Ove, del ett: https://youtu.be/x08MCfi3A9o   

Hästen i fokus: https://youtu.be/ikheChbSwgU

Oliver och Lars - Ove, del två: https://youtu.be/yM6lr8zDrE4    

Människor och musik: https://youtu.be/cM7vb7btAws

Borgan: https://youtu.be/gRcfJrzGwhs

Vid dukat bord: https://youtu.be/gAONXSB0TH4

Hos Olle i Bråten: https://youtu.be/oOon9kDkitk      

Huvudbonader: https://youtu.be/wwCNwQL6Wnw

Paradis torg: https://youtu.be/U4CxFN6UYsU     

De var ute och cyklade: https://youtu.be/uKLANvA1iEY

Två bilder: https://youtu.be/9rWvT8JTGig    

Begravningar: https://youtu.be/p8hFKHaL8Aw

August i Kavelbron med familj: https://youtu.be/j5L6a4zu5G0     

En man i gungstol, med flera: https://youtu.be/HQxS3XCkCck

Johan och Pila – Britta: https://youtu.be/eJJyl98QDhM     

Mäster Palm i Finnerödja: https://youtu.be/LwF9jWXWn_8

Vardagsgöra: https://youtu.be/Wzaa2fmuVGA

Vardagsliv: https://youtu.be/Ii4D3at1oSs

 

 

AV OLIVER ENGVALL:  FEMTIO BILDER (PDF). Klicka!

 

     

 

,

FOTAT FRÅN FRAMSÄTET I EN VOLVO

 

Del I. Skaga och Hallerud: https://youtu.be/Np6El0W2Fno

Del II. Mobäcken, Paradistorg m m: https://youtu.be/VTuy8MUBap0

Del III. Eriksåsen och Eriksbacken: https://youtu.be/2meJMJzJnOg

Del IV. Rosendalen - Otterbäcken: https://youtu.be/65ybIk7ohOg

Del V. Vallsjön. Tubberud - Midskog: https://youtu.be/iEHIqwJ2P7Y

Del VI. Barndomens närområde: https://youtu.be/KXG9y-is8cU

Del VII. Elggrens: https://youtu.be/l14_oOYYrRw

Del VIII - IX (Finnerödja) - Sannerud: https://youtu.be/z8jT9JGoAKc

Del X. (Sannerud) - Undenäs:  https://youtu.be/rnrKmCtPEGU

 

 

 

T v: Augusta och brorssonen Arne poserar (1920 - talet).  T h:  Barrud (cirka 1910). Fr. v: Per Adolf, Gustava, Carl, Augusta och Johan.

 

BERÅTTELSER OCH SAMMANSTÄLLNINGAR: BARRUD MED OMNEJD

 

 

 

 

BARRUD. GEMENSAM MARK (SAMFÄLLIGHETER)

 

SOLDATEN HENNING SÖDER I

 

SOLDATEN HENNING SÖDER II

 

Korta dokumentationer

NYBYGGARNA JONAS OCH MARIA                                           GUSTAVA BLEV MYNDIG

 

EXIT IDA OCH AUGUST 1893                     AMERIKABREV: FRÅN AUGUST E. CARLSON

MED FLAGGAN I TOPP                                                AUGUSTA FRÅN LILLA SMEDSBOL

 

LÖSÖREAUKTION 1944

Birgit.

      

Lovisa, Carl, Augusta och Johan samt Per Adolf.

Birgit.

MARIA OLOFSDOTTER MOBERG

 

 

ARVET EFTER OLOF MOBERG

BARRUD: DIALEKT M. M.

 

 

ULLSANDSMO SKOLA (1924)

KRONTORP 1982 M. M.

 

 

CARL GUSTAFS SYSKON

BARRUD. LOKALHISTORISKT PRESPEKTIV

 

 

UNDEN RUNT 1893

BARRUDS SOL GICK UPP OCH NER

 

 

ABC FÖR CARLSSÖNERNAS BARRUD

 

 

 

 

 

BERÄTTELSER OCH SAMMANSTÄLLNINGAR FRÅN FINNERÖDJA SOCKEN

 

 

 

 

TVÅ BRÖDER FRÅN MOBÄCKEN

 

 

HEMMANET BACKERUD

ALBIN NEANDER I JUKKASJÄRVI

 

 

EN BAGARE FRÅN BÅSTAD

BJÖRNFALLET I

 

BJÖRNFALLET II

 

 

VAR CARL V. LINNÉ I BRÅTEN?

EN FYRKANTIG SOCKEN

 

 

HILDUR OCH ANDERS VID VÄGEN

JÄRNVÄGAR I FINNERÖDJA, DEL 1

 

JÄRNVÄGAR I FINNERÖDJA, DEL 2

 

JÄRNVÄGAR I FINNERÖDJA, DEL 3

 

 

STORFAMILJEN POST

KYRKOHERDE DAVID L. SANDELIUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGA BERÄTTELSER OCH SAMMANSTÄLLNINGAR

 

 

 

 

HANNA KAISA PAKKANEN

 

 

HILDA HABERKORN I HUVUDSTADEN

SÅNGEN OM VALURNAN

 

 

BRITA MARIA FRÅN LILLA SMEDSBOL

 

MURAREN FRÅN LILLA SMEDSBOL

 

TIMMERMANNEN FRÅN LILLA SMEDSBOL

MIN SYN PÅ STATENS JÄRNVÄGAR (SJ)

 

 

STOCKHOLMS CENTRALSTATION MED OMNEJD

KALLHÄLL: BOPLATS PÅ 1960 - TALET

 

 

GÅRDSJÖ: FRÅN 0 TILL 400 (GRUNDBERÄTTELSEN)

Tre nyare berättelser finns i början av Mossebobladet

 

SVARTE ORM (SERPENS NIGER)

GYMNASIET (HAL) I MARIESTAD

 

 

NILS SUNDBERG: GAMMAL REKTOR

DAMDANSEN – EN BERÄTTELSE

 

 

EDDAN: NORDISKA SAGOR

EN JUL- ZAGA MED FÖRGRENINGAR *)

 

 

MÅNGA KUSINERS LIVSRESOR

MED TANKE PÅ 1950 - TALET

 

 

CARL LARSSON VAR INTE MAS

TUNGT VATTEN OCH KOMMUNALPOLITIK

 

 

KARL: EN EGENSINNIG TANKE

LUST ATT LEKA – EN SAGA

 

 

SKAGE OCH UNDA: UR 1 - 4 MOSSEBOBÖCKERNA

DIKTER I KORREKTUR

 

 

 

 

                                    EN BERÄTTELSE. TÄNK PÅ VILODAGEN: https://mossebobladet.se/SEPTEMBERNOVELL%20slutprodukt%2027%20NY.pdf

                                                 EN ANNAN BERÄTTELSE. HON OCH HANS: https://mossebobladet.se/001%20hon%20o%20hans%20kap%20v%20maj%2022.pdf

*) Bertil Zandrén i full frihet / Mariestad 1997: https://youtu.be/e1iRud2iHnY?si=hbWBut3mGIUjRU_2

 

    

 

SLUMPEN AVGÖR VILKEN FILM SOM DYKER UPP. LYCKA TILL!

 

Alf Gunnarson på Youtube: https://m.youtube.com/channel/UCpThnjTsXxeOIhUR04DwG8w/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0  (en av adresserna)

 

https://youtu.be/D9h223CJ-Mg?si=f9d9ZRIJUt0qn66m  /   https://youtu.be/PIZEAyp6uC8?si=Xvxzt1oaao3iOnQM  /  https://youtu.be/ryFdT2at9t4?si=AbAO4dDQVqQSw2bs 

https://youtu.be/VCvb_COntq8?si=Pu0KEEZFSXqX6Rrw  /  https://youtu.be/in1RsRVYSNs?si=F_VHpJUFPKHDcaKM  /  https://youtu.be/AQ8EP3Vi99U?si=FUwlSYF3UB-mVG3_

https://youtu.be/hnGVI8C_e6U?si=a51PPQ9Vjkyt2-cm  /  https://youtu.be/eS-o9AKXvfs?si=FwNexlHzpnz-DM1H  /   https://youtu.be/N0WToYcq7_Q?si=yATEBi4sm7Aszlqf

https://youtu.be/U70cQ8485Vw?si=4P3qdyNkGeuTjYM1  /  https://youtu.be/GjuOfwI2Lco?si=vB4K06dNCGOMvLFS  /  https://youtu.be/nzsNY49inqA?si=46eAa3PdZPLnIvmY

https://youtu.be/UEbVlXJ32Rc?si=JIkfsCwEnIToD_5e  /  https://youtu.be/N4i6kvUcsOo?si=o-hrE7vGmcJBiXX4  /  https://youtu.be/DViX2XwWGjk?si=sjCVaNdHUPTKAHbb 

https://youtu.be/X6Ll6xMl3Yo?si=cSfxeQs1iQeWWdi2  /  https://youtu.be/VLABwjsdzEI?si=FqD2lVt-RV3VxD4P  /  https://youtu.be/GDjiPMhsgM0?si=Q9u-4jkFZilbpcbo 

https://youtu.be/2cXlbyYTbEg?si=nOzo0E39LVF4piKz  /  https://youtu.be/6-HdWF6YWaY?si=OLoXUzHlPZFXrVj-    /  https://youtu.be/XJtowdQgbHU?si=LFxRteVtmj7YEZg9

https://youtu.be/M5O-Aw9spOg?si=Wk10upNdgWgrt3yP  /  https://youtu.be/FL0I5xhv6w0?si=hL5z2gsoj0FNKa-L  /  https://youtu.be/nItM1AoVgz8?si=D47vItqXl_w7bFCq 

https://youtu.be/rG73m6r3W6o?si=qWcDKydAekC6jM1E  /  https://youtu.be/-eSpQzDgc4A?si=7uKDvXZ7gO8pB8T0  /  https://youtu.be/jKcNtVa82dA?si=wIe3FWzv_x8iIlbl

https://youtu.be/d_gOdmd_2ek?si=o70EcR8c6HHZLhJm  /  https://youtu.be/vjwzML_4JLE?si=ddP8zAVcrWVxpxYY  /  https://youtu.be/nU0_3NqsbCA?si=iiZTGoBW5_1s3pyb

 

 

MIN LJUDLIGA LEKHÖRNA (CASIO ORGEL)

 

 

 

Mitt I hetluften  //   https://youtu.be/oEw7JlekCCs

Avtaktning 31 juli    //   https://youtu.be/xZDmJs3Z5t4

Tema Här är gudagott   //   https://youtu.be/M7-qPEHoXgE

Fantasi I oklar tonart    //     https://youtu.be/9CRqAsBpZmU

Vid orgeln, lördag   //   https://youtu.be/KlWd8isBdec

Fläktskap    //     https://youtu.be/c-mfqeMj1-Q

Spel och dobbel     //    https://youtu.be/D_m0sqIUpRU

Du gamla, du långsamma    //    https://youtu.be/sucw9VNU27E

Före åskvädret     //      https://youtu.be/IYcav8RYO34

Orgelalftat nr 4   //  https://youtu.be/BjRsiOr0qrA

God dag Godot    //   https://youtu.be/P7k4Y3tPgwc

Fransk tableau    //     https://youtu.be/exVEoLmPt5g

Hej, hej 13 augusti    //    https://youtu.be/ds0VGxg3t0w

Spelar roll    //    https://youtu.be/Xazpk56yWcs

Fläktskap    //     https://youtu.be/c-mfqeMj1-Q

Valvaka    //   https://youtu.be/BgAyOO3M2Dw

The Harry Lime Theme    //     https://youtu.be/CksWL1Yu-lA

To- day or to- morrow    //   https://youtu.be/scp0WlepbW0

Härlig är jorden     //    https://youtu.be/10_OerWeKBM

 

 

 

 

Ivan Ivarson: Nattvarden.

 

    

 

 

Mariestad 2024-06-07 / Alf

 

Åter till inledningen